O společnosti

BVPOrganizace byla založena rozhodnutím Zastupitelsta města Bzence ze dne 22.4.2004.

Hlavní účel a předmět činnosti

 • údržba budov v majetku města Bzence
 • údržba a očista veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a komunikací
 • údržba místního hřbitova
 • údržba místního sportovního areálu
 • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • přípravné práce pro stavby vykonávané na majetku zřizovatele
 • provozování dopravy (s vyjímkou dopravy osobní ) pro potřeby města Bzence
 • výkon veřejné služby
 • provozování sběrného dvora

Doplňkové činnosti

 • silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní, provozovaná vozidla nad 3,5 t
 • přípravné práce pro stavby
 • pronájem a půjčování věcí movitých