Služby města Bzence

Vítejte na webových stránkách SMB, vašeho spolehlivého partnera pro zajištění bezpečnosti, úklidu a ochrany veřejného prostoru v městě Bzenci. Díky našim dlouholetým zkušenostem a neustálému rozvoji jsme se stali hlavním prvkem ve vytváření čistého, upraveného a bezpečného prostředí pro všechny občany a návštěvníky města.

Kromě běžné údržby veřejných prostor se aktivně angažujeme v organizaci kulturních akcí a akcí pro veřejnost, čímž přispíváme k přívětivé a atraktivní atmosféře města. Staráme se o dětská hřiště, zeleň. Provádíme údržbu na veřejných budovách. Jsme aktivní v odpadovém hospodářství pro město Bzenec. Ročně posečeme přes 100 ha travnatých ploch.

Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k lepšímu a modernímu životu v Bzenci. Doufáme, že naše práce přináší občanům pohodlí a že budeme i nadále klíčovým partnerem ve vývoji a prosperitě města Bzenec.

O společnosti

Organizace byla založena rozhodnutím Zastupitelsta města Bzence ze dne 22.4.2004.

Hlavní účel a předmět činnosti

 • údržba budov v majetku města Bzence
 • údržba a očista veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a komunikací
 • údržba místního hřbitova
 • údržba místního sportovního areálu
 • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • přípravné práce pro stavby vykonávané na majetku zřizovatele
 • provozování dopravy (s vyjímkou dopravy osobní ) pro potřeby města Bzence
 • výkon veřejné služby
 • provozování sběrného dvora

Doplňkové činnosti

 • silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní, provozovaná vozidla nad 3,5 t
 • přípravné práce pro stavby
 • pronájem a půjčování věcí movitých