Služby města Bzence

Úvod

Služby města Bzence

Příspěvková organizace SMB se stará o údržbu veřejných prostransví a zařízení

Údržba veřejné zeleně patří k prioritám  naší činnosti.

  • Veřejné komunikace - SMB zajišťují údržbu, očistu a v zimním období i sjízdnost bezmála 35 km komunikací a 22 km chodníků.
  • Sběrný dvůr - SMB převzaly od 1.1.2013 provoz sběrného dvora ve Bzenci. Proběhla celková modernizace zařízení.
  • Doprava - organizace provádí pravidelný vývoz odpadů (odpadkové koše, plasty a odvoz odpadků velkokapacitními kontejnery ze sběrného dvora).
  • Kulturní akce - SMB se podílejí na zajišťování kulturních akcí pořádaných městem.