Činnost

Veřejná prostranství a zeleň

Údržba veřejné zeleně patří k prioritám  naší činnosti. Jedná se zejména o sečení travnatých ploch a údržbu dřevin na cca 40 ha. Zajišťujeme údržbu městského mobiliáře, osazujeme dopravní značení, odpadkové koše, lavičky, čistíme kanalizační vpusti aj.
 

 

Veřejné komunikace

SMB zajišťuje údržbu, očistu a v zimním období i sjízdnost bezmála 35 km komunikací a 22 km chodníků. Na zimní služby bývají nasazeny 2 multikáry s čelním kartáčem a radlicí, Zetor s radlicí, nakladače UNC, JCB a dva víceúčelové stroje BELOS a TITAN s čelními kartáči.

 

 

Sběrný dvůr

SMB převzaly od 1.1.2013 provoz sběrného dvora ve Bzenci. Proběhla výměna a modernizace buňky obsluhy, v celém objektu bylo namontováno elektronické zabezpečovací zařízení a počítačová technika.

 

 

Doprava

Organizace provádí pravidelný vývoz odpadků (odpadkové koše, plasty a odvoz odpadků velkokapacitními kontejnery ze sběrného dvora). Pro soukromé subjekty nabízíme dopravu ramenovým nakladačem IVECO, pronájem velkokapacitních kontejnerů, zemní práce JCB, UNC a dopravu Zetorem s vlekem.
 

 

Kulturní akce

www.bzeneckypodzim.cz